Forside

Egnssamlingen for Østvendsyssel


Hedegårdsvej 28 og Højskolevej 1, 9330 DronninglundGeneralforsamlingen mandag d. 14. september kl 19. på Ll. Knudsgård.


Vi har valgt at aflyse næste arrangement: Husflids og håndværkerdag d. 20. september kl 11-16.

Samlingen vil dog være åben 13-16 på dagen.

Kontaktpersoner:


Mogens Gregersen tlf. 71 78 14 60


Jørgen Nielsen         tlf. 25 44 75 02

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne