Forside

Egnssamlingen for Østvendsyssel


Hedegårdsvej 28 og Højskolevej 1, 9330 DronninglundGeneralforsamlingen mandag d. 14. september forløb fint. Alle valg var genvalg.


Kartoffeldag d. 18. oktober vil ikke blive gennemført som planlagt.

Samlingen vil dog være åben 13-16 på søndage indtil 18. oktober.

Kontaktpersoner:


Mogens Gregersen tlf. 71 78 14 60


Jørgen Nielsen         tlf. 25 44 75 02

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne