Forside

Egnssamlingen for Østvendsyssel


Hedegårdsvej 28 og Højskolevej 1, 9330 DronninglundGeneralforsamlingen d. 31/3 er udsat til                         mandag d. 14. september kl 19.


Vi forventer at gennemføre resten af årets program!

Husk HØSTDAG I TRY d. 23. august kl 11-16!

Kontaktpersoner:


Mogens Gregersen tlf. 71 78 14 60


Jørgen Nielsen         tlf. 25 44 75 02

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne