VORES HISTORIE

I Landsbyen Try mellem Hjallerup og Dronninglund ligger en lille oase, det tidligere Try Museum er blevet til Egnssamlingen for Østvendsyssel. Her kan børn og voksne gå på opdagelse egnens fortid, og selv være aktive i historien. 


Egnssamlingen er opstået efter at Museerne i Brønderslev Kommune måtte indskrænke sine aktiviteter. Derfor blev Egnssamlingen oprettet i 2017 med det formål at fortælle om livet på landet i Østvendsyssel før og nu. Egnssamlingen har overtaget lokaler og samlinger i Try fra Try Museum og drives af frivillige. Vi viderefører derfor udstillinger og aktiviteterne i Try som en forening, der kun har entré, kontingent og sponsorater som indtægtskilder.


GRUNDLAGT I 1929


Museet etableret i 1929 på initiativ af forstanderen af Try Højskole, Frode Fogt

STATSANERKENDT MUSEUM


Samlingen var fra 1962 til 2017 en del af det statsanerkendte museum i kommunen

PERMANENTE UDSTILLINGER


Flere permanente udstillinger og arbejdende værksteder

HISTORISK NEDSLAG


Try Museum blev oprettet af kredsen omkring Try Højskole med højskoleforstander Frode Fogt i spidsen. Grundlægger af samlingen var gårdejer Jørgen Nørgaard (1862-1927). Han kom som 16årig på Try Højskole og blev så interesseret i danmarkshistorie, at han også blev elev de følgende to vintre. Han begyndte at samle på oldsager og bondekultur og havde ved sin død ca. 2000 genstande. Der blev nu oprettet en forening, der købte samlingen, og et hus bygget til den. Formand for museet blev Frode Fogt og daglig leder en gammel højskoleelev, smed Peter Christensen. I 1962 blev museet statsanerkendt, i 1980 kom Dorf vindmølle til, i 1982 kom 7 arkiver med, i 1991 kom Lille Knudsgård til, i 1997 Dorf vandmølle og møllegård og i 2004 Asaa Havnemuseum. I 2011 blev Try Museum lagt sammen med Vildmosemuseet, og i 2017 blev afdelingen i Try overladt til Egnssamlingen.

1.1.2018 overtog foreningen alle udskilte genstande og arkivalier samt ejendomme og grunde i Try. Ejendommene er tidligere Husflidsskole(Tryvej) Urmagerhuset, Smedie og velfærds/administrationsbygning på Højskolevej 1, samt Knudsgård med 1 hektar jord på Hedegårdsvej 28. Museerne var begyndt kondemnering af bygningerne, tidligere administrationsbygning var fjernet og man var startet på Husflidsskolen, vedligehold havde nærmest ikke fundet sted de seneste år. Der var elvarme som opvarmning og gl. oliefyr i Knudsgårds stuehus. Hertil var der installeret adskillige affugtere. Der var et meget betydeligt energiforbrug.


Vi har i 2018 med egne midler, private donationer og frivillig arbejdskraft udført påtrængende vedligeholdelse af taget på smedien, stalden og urmagerhuset. Der er renoveret tagrender. Vi har installeret energivenlige varmepumper i “maskinhuset”, stuehuset og urmagerhuset. Vi har fornyet yderdørene i stuehuset. Er gået i gang med renovering og eftersyn af elinstallationerne. Pleje og renovering af udeområderne.


I 2019 gik vi i gang med at etablere landbohave på Knudsgård, forberede dyrkning af markerne med egne gamle maskiner og afgrøder. Gøre laden klar til udstillinger og arrangementer. Flytning af købmandsbutikken til maskinhuset, renovering af skrædderbutikken og snedkerværkstedet samme sted.  Renovering af området omkring smedie og urmagerhus, her blev bystævne under linden på den gamle byforte ved gadekæret etableret. 

KONTAKT OS

Er der noget, du ikke kan finde på hjemmesiden? Kontakt os direkte!