PROJEKT FREMTIDSSIKRING AF EGNSSAMLINGENS BYGNINGER, FACILITETER OG GENSTANDE

Overordnet ønsker vi at sikre faciliteter, bygninger og genstande i Try. Enestående kulturarv som er samlet i Østvendsyssel gennem de sidste mere end hundrede år skal sikres.


Vi vil opbygge et autentisk miljø hvor kulturen opleves og formidles bredt, sprog, musik, håndværk, erhverv, natur mm. Vi har på de første år fået 300 medlemmer, mere end 100 af dem har været aktive i levendegørelse på aktivitetsdage og besøgsdage. Vi vil være et oplevelses og undervisningstilbud til egnens skoler og institutioner, børn unge og ældre.


Derfor satte vi øjeblikkeligt projektet i søen da foreningen blev stiftet, vi har allerede udskiftet varme og affugtningsanlæg, og senest har støtte fra LAG Nord og Sparekassen Vendsyssels fond i Dronninglund, sammen med private bidrag og arbejdskraft gjort det muligt at igangsætte udskiftning af vinduer i alle opvarmede bygninger, og lægge nyt tag på ”maskinhuset” der rummer magasiner, købmandsbutik, værksteder og udstillinger.

Arbejdet gennemføres hen over sommeren 2020.