GENERALFORSAMLING 2022

Egnssamlingen er et sted hvor man kan dyrke sin interesse for historien, vi har et stærkt fællesskab, som man ikke skal undervurdere betydningen af. Som formanden skrev i beretningen for et år siden, er det et stort projekt vi har sat gang i, men han er blevet meget bestyrket i, at det er det værd og vel nærmest en nødvendighed. Vi har store drømme, og holder vi opbakningen og dampen oppe, så har I lov at have store forventninger. 


Stor tak til bestyrelsen for en kæmpe engageret indsats. Vi tænker ikke om tingene kan lade sig gøre, men hvordan de kan lade sig gøre. Der bliver virkelig tænkt positivt i muligheder ikke begrænsninger. Dernæst tak til alle der har hjulpet til med et eller andet, mange har ydet en meget meget stor indsats - nogen mindre, men alle er velkomne, det håber vi I har følt.


Til slut tak til jer der har meldt jer ind, I er selve grundlaget for at vi overhovedet har en forening. Husk I er ambassadører, del programmet og prik endelig potentielle medlemmer, så vi kan blive endnu flere.